CONCURS DE CARTELLS DE FESTA MAJOR 2022!!

Torellonenques, torellonencs, TORNA EL CONCURS DE CARTELLS DE FESTA MAJOR!!! El tema del cartell és (com no) la festa major del nostre poble, així que podeu començar a inspirar-vos i pensar; si presentés un cartell, com seria? Quin cartell T’agradaria? Què hi sortiria? Els gegants? El polipilo? La porronada? Els Deixebles Band? El campanar? El Pescant la lluna? Una audició de sardanes? Un correfoc? Confetti? Doncs vingaaa! Busca tema, color i composició i presenta la teva proposta!!

 

Us deixem les bases serioses del cartell:

 

CONCURS DE CARTELLS FESTA MAJOR TORELLÓ 2022.

 

1.- Convocatòria.

El tema del cartell és la Festa Major de Torelló.

La data límit de presentació de l’obra serà el 12 de juny, a les 23:59 h. Qualsevol obra presentada passada aquesta hora, no serà valorada.

 

2.- Requisits

 • Ser major de 16 anys
 • Haver nascut o residir a Torelló.
 • El cartell que es presenti ha d’incloure el text següent:
 • FESTA MAJOR DE TORELLÓ 2020. Del 21 de juliol a l’1 d’agost de 2022.
 • Els treballs han de mesurar 29,7 x 42cm – vertical-.
 • Cada participant podrà presentar com a màxim 2 obres.
 • Els treballs poden ser realitzats en qualsevol tècnica (pintura, fotografia, collage, etc.) i es poden realitzar amb la tinta que es vulgui (quadricromia).
 • L’original ha d’estar realitzat a 300 ppp en mode CMYK , en versió PDF.

 

3.- Documentació i mode d’entrega.

 • L’Obra i documentació s’enviarà per correu electrònic a la secretària de l’Escola d’Arts Plàstiques de Torelló, a l’adreça  eap@ajtorello.cat.
 • L’argument del missatge ha de ser: CONCURS CARTELLS FM2022.
 • L’obra s’ha d’adjuntar en format JPG, a 72ppp.
 • S’ha d’adjuntar una còpia del document d’identitat i el número de telèfon.
 • Si es presenta més d’una obra, poden incloure’s en el mateix correu electrònic.

 

4.- Selecció

La comissió de valoració de les obres estarà formada per professorat de l’Escola d’Arts Plàstiques de Torelló, la Regidoria de Cultura i el guanyador o una de les persones finalistes del premi de l’any anterior.

La valoració de les obres es farà segons els criteris següents:

 • Originalitat de la idea.
 • Qualitat estètica de la proposta.
 • Adequació de la difusió de la Festa Major de Torelló.

La comissió de valoració seleccionarà tres obres finalistes, que publicarà al compte d’Instagram @escartto el dia 15 de juny.

La proposta que hagi rebut més likes el dia 21 de juny a les 16h serà la guanyadora del concurs.

 

5.- Gestió concurs i obligacions de la persona seleccionada.

La secretària de l’Escola d’Arts Plàstiques de Torelló, que no participarà en la valoració de les obres i veredicte, vetllarà per mantenir l’anonimat de l’autoria de les obres participants al concurs.

L’obra guanyadora quedarà en propietat de l’Ajuntament de Torelló, el qual es reserva el dret de reproduir-la on cregui oportú.

Totes les obres que es presentin s’exposaran al web de l’Escola d’Arts Plàstiques de Torelló (www.eapt.cat) a partir del 21 de juny, així com al web de la Festa Major de Torelló (www.festamajortorello.cat )

 

Perquè es pugui fer efectiu el premi, la persona guanyadora haurà de complir les següents obligacions:

 • Preparar el cartell per portar a impremta.
 • Rebre personalment el premi que s’atorgarà durant l’acte del pregó de la Festa Major, el dia 22 de juliol.
 • En cas que, posteriorment a l’atorgació del premi, es demostri que l’obra guanyadora no sigui una proposta genuïna de l’autor o autora (plagi, plagi parcial d’un banc d’imatges o altres), el guanyador o guanyadora tindrà l’obligació de retornar la totalitat del premi a l’Escola d’Arts Plàstiques de Torelló.

 

6.- Dotació econòmica

Es donarà un únic premi de 500€.

 

7.- Acceptació i interpretació de les bases

La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

L’Escola d’Arts Plàstiques es reserva el dret de resoldre imprevistos.

Comparteix a: