CO-INCIDEIX: residències artísiques a l’Escola d’Arts Plàstiques 2022/23

Co-incideix és una modalitat de residència artística que ofereix als artistes de la Vall del Ges la possibilitat de tenir un espai de treball d’us compartit a l’Escola d’Arts Plàstiques, com són les aules i el taller als matins.

Aquesta modalitat de residència matinal (franja horària compresa entre les 8 del matí i les 3 de la tarda) permet estades d’un curs escolar de durada en convivència amb les demés artistes, professorat i activitats que esdeven a l’Escola d’Arts Plàstiques, amb la voluntat de generar sinergies i espais de contacte, coneixença i col·laboració.

L’artista o col·lectiu resident podrà fer ús de les eines i les instal·lacions de l’escola de manera gratuïta, però haurà d’aportar el material fungible. A canvi de què? Doncs es demana un retorn a la comunitat de l’Escola en forma d’algun taller, xerrada, exposició, o altres formats d’activitats que puguem pactar entre l’escola i cada resident.

Es demanarà als sol·licitants a la residència que presentin la següent documentació fins el 21 d’octubre al correu eap@ajtorello.cat, especificant a l’assumpte “CO-INCIDEIX i el nom”.

 

Documentació de sol·licitud:

– Statement i presentació (qui ets/sou i breu descripció conceptual del teu treball o la branca artística que desenvolupeu).

– Carta de motivació: Com creus que es pot vincular el teu treball a les activitats educatives i artístiques de l’escola? Què creus que pot aportar al teu treball el fet de conviure a l’escola?

– Dades de contacte (mail, telèfon)

– Període en el que estàs interessat/da i tindries disponibilitat per incorporar-te a la residència (màxim de novembre a juliol, matins)

– Especificar necessitats de l’espai

– Dossier d’obra recent

– Proposta de projecte a desenvolupar a l’escola, si és el cas

– Web/ blog

El personal de l’escola, format per l’equip directiu i les professores, faran la tria dels artistes, tenint en compte l’adequació del seu treball a la ideologia, el funcionament, el programa i les instal·lacions de l’escola, per assegurar que el programa pugui funcionar de la millor manera possible.

Comparteix a: