CONCURS DE CARTELLS DE FESTA MAJOR 2024 !!

Torellonenques, torellonencs, JA S’HI VAL!!

TORNA EL CONCURS DE CARTELLS DE FESTA MAJOR!!! El tema del cartell és (OH! SORPRESA!) la festa major del nostre poble, així que podeu començar a inspirar-vos aquests dies i  pensar quina proposta de cartell seria interessant de presentar. Vaaa!! Animeu-vos!! Què hi perdeu? Teniu temps fins el 10 de juny per enviar una proposta. Penseu una imatge original, una bona composició  i que amb un cop d’ull qualsevol pescallunes vegi que ja s’acosta la festa major!

 

CONSULTEU LES BASES DEL CARTELL: 

 

CONCURS DE CARTELLS FESTA MAJOR TORELLÓ 2024.

 

1.- Convocatòria.

El tema del cartell és la Festa Major de Torelló.

La data límit de presentació de l’obra serà el 10 de juny, a les 23:59 h. Qualsevol obra presentada passada aquesta hora, no serà valorada.

 

2.- Requisits

 • Ser major de 16 anys
 • Haver nascut o residir a Torelló.
 • El cartell que es presenti ha d’incloure el text següent:
 • FESTA MAJOR DE TORELLÓ 2024. Del 25 de juliol a l’1 d’agost de 2024.
 • Els treballs han de mesurar 29,7 x 42cm – vertical-.
 • Cada participant podrà presentar com a màxim 2 obres.
 • Els treballs poden ser realitzats en qualsevol tècnica (pintura, fotografia, collage, tècniques mixtes, etc.) i es poden realitzar amb la tinta que es vulgui (quadricromia).
 • L’original ha d’estar realitzat a 300 ppp en mode CMYK , en versió PDF.

 

3.- Documentació i mode d’entrega.

 • L’Obra i documentació s’enviarà per correu electrònic a la secretària de l’Escola d’Arts Plàstiques de Torelló, a l’adreça  eap@ajtorello.cat.
 • L’argument del missatge ha de ser: CONCURS CARTELLS FM2024.
 • L’obra s’ha d’adjuntar en format JPG, a 72ppp.
 • S’ha d’adjuntar una còpia del document d’identitat i el número de telèfon.
 • Si es presenta més d’una obra, poden incloure’s en el mateix correu electrònic.

 

4.- Selecció

La comissió de valoració de les obres estarà formada per professorat de l’Escola d’Arts Plàstiques de Torelló, la Regidoria de Cultura i el guanyador o una de les persones finalistes del premi de l’any anterior.

La valoració de les obres es farà segons els criteris següents:

 • Originalitat de la idea.
 • Qualitat estètica de la proposta.
 • Adequació de la difusió de la Festa Major de Torelló.

La proposta guanyadora es penjarà a la pàgina web de l’Escola d’Arts Plàstiques el dia 21 de juny a les 18h.

 

5.- Gestió concurs i obligacions de la persona seleccionada.

La secretària de l’Escola d’Arts Plàstiques de Torelló, que no participarà en la valoració de les obres i veredicte, vetllarà per mantenir l’anonimat de l’autoria de les obres participants al concurs.

L’obra guanyadora quedarà en propietat de l’Ajuntament de Torelló, el qual es reserva el dret de reproduir-la on cregui oportú.

Totes les obres que es presentin s’exposaran al web de l’Escola d’Arts Plàstiques de Torelló (www.eapt.cat) a partir del 21 de juny, així com al web de la Festa Major de Torelló (www.festamajortorello.cat )

 

Perquè es pugui fer efectiu el premi, la persona guanyadora haurà de complir les següents obligacions:

 • Preparar el cartell per portar a impremta.
 • Rebre personalment el premi que s’atorgarà durant l’acte del pregó de la Festa Major.
 • En cas que, posteriorment a l’atorgació del premi, es demostri que l’obra guanyadora no sigui una proposta genuïna de l’autor o autora (plagi, plagi parcial d’un banc d’imatges o altres), el guanyador o guanyadora tindrà l’obligació de retornar la totalitat del premi a l’Escola d’Arts Plàstiques de Torelló.
 • Si la realizació de l’obra és una autoria compartida amb altres o amb intel.ligència artifical, cal especificar-ho en la documentació.

 

6.- Dotació econòmica

Es donarà un únic premi de 500€.

 

7.- Acceptació i interpretació de les bases

La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

L’Escola d’Arts Plàstiques es reserva el dret de resoldre imprevistos.

Comparteix a: