CONCURS DE CARTELLS DE FESTA MAJOR DE TORELLÓ 2020 !!!

Sembla impossible però sí: UN DIA TORNARÀ A SER FESTA MAJOR. No sabem ben bé com serà, però serà i per començar necessitarem un cartell. Torellonenques, torellonencs, teniu fins el 12 de juny per enviar-nos les vostres propostes.

aquí us deixem les bases:

CONCURS DE CARTELLS FESTA MAJOR TORELLÓ 2020.

 

1.- Convocatòria.

– El tema del cartell és la Festa Major de Torelló.

– La data límit de presentacó de l’obra serà el 12 de juny, a les 23:59 h. Qualsevol obra presentada passada aquesta hora, no serà valorada.

 

2.- Requisits

– Ser major de 16 anys

– Haver nascut o residir a Torelló.

– El cartell que es presenti ha d’incloure el text següent:

FESTA MAJOR DE TORELLÓ 2020. Del 18 de juliol al 2 d’agost de 2020.

– Els treballs han de mesurar 29,7 x 42cm – vertical-.

– Cada participant podrà presentar com a màxim 2 obres.

-Els treballs poden ser realitzats en qualsevol tècnica ( pintura, fotografia, collage, etc) i es poden realitzar amb la tinta que es vulgui (quadricromia).

-l’original ha d’estar realitzat a 300 ppp en mode CMYK , en vesió PDF.

 

3.- Documentació i mode d’entrega.

– L’Obra i documentació s’enviarà per correu electrònic a la secretària de l’Escola d’Arts Plàstiques de Torelló, a l’adreça  info.eap@ajtorello.cat.

– L’argument del missatge ha de ser: CONCURS CARTELLS FM2020.

– L’obra s’ha d’adjuntar en format JPG, a 72ppp.

– S’ha d’adjuntar una còpia del document d’identitat i el número de telèfon.

– Si es presenta més d’una obra, poden incloure’s en el mateix correu electrònic.

 

4.- Selecció

La comissió de valoració de les obres estarà formada per professorat de l’Escola d’Arts Plàstiques de Torelló, la Regidoria de Cultura i la persona guanyadora del premi de l’any anterior, segons els criteris següents:

– Originalitat de la idea.

– Qualitat estètica de la proposta.

– Adequació de la difusió de la Festa Major de Torelló.

La comissió de valoració sel.leccionarà tres obres finalistes, que publicarà al compte d’instagram @escartto el dia 16 de juny.

La proposta que hagi rebut més likes el dia 22 de juny a les 16h serà la guanyadora del concurs.

 

5.- Gestió concurs i obligacions de la persona seleccionada.

– La secretària de l’Escola d’Arts Plàstiques de Torelló, que no participarà en la valoració de les obres i veredicte, vetllarà per mantenir l’anonimat de l’autoria de les obres participants al concurs.

– L’obra guanyadora quedarà en propietat de l’Ajuntament de Torelló i es reserva el dret de reproduir-la on es cregui oportú.

– Totes les obres que es presentin s’exposaran al web de l’Escola d’Arts Plàstiques de Torelló a partir del 22 de juny.

 

Perquè es pugui fer efectiu el premi la persona guanyadora haurà de complir les següents obligacions:

– Preparar els materials (cartell i llibret) per portar a impremta .

– Rebre personalment el premi que s’atorgarà el dia del pregó de la Festa Major.

 

6.- Dotació econòmica

– Es donarà un únic premi de 500€.

 

7.- Acceptació i interpretació de les bases

– La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

– L’Escola d’Arts Plàstiques es reserva el dret de resoldre imprevistos.

Comparteix a: