Concurs de cartells de la Festa Major de Torelló 2021

Ep!!! Que el mes de maig no només ens porta més sol i caloreta, sinó que també ens acosta a la Festa Major de Torelló!!!

Si l’any passat ens en vam sortir, aquest any encara serà millor! I si l’any passat us vau presentar, i no vau tenir sort… escolta, l’Esperança és la última que es perd! Pobreta… Ja podeu encendre ciris a Santa Rita, buscar trèvols de quatre fulles i invertir ferradures de cavalls… en fi, tots els rituals que creieu necessaris per acompanyar la vostra proposta, però, sobretot, arremangueu-vos i feu un cartell ben diver per a la festa del nostre poble!

L’any passat vau deixar el llistó molt alt, però segur que aquest any encara ho podeu fer millor! Passeu-vos-ho molt bé i sorpreneu-nos! Mentrestant, nosaltres, us desitjarem molta sort a tots i totes.

Aquí sota, teniu les bases serioses on s’explica com fer-ho:

1.- Convocatòria

El tema del cartell és la Festa Major de Torelló.

La data límit de presentacó de l’obra serà el 13 de juny, a les 23:59 h. Qualsevol obra presentada passada aquesta hora, no serà valorada.

2.- Requisits

Ser major de 16 anys.

Haver nascut o residir a Torelló.

El cartell que es presenti ha d’incloure el text següent: FESTA MAJOR DE TORELLÓ 2021. Del 22 de juliol a l’1 d’agost de 2021.

Els treballs han de mesurar 29,7 x 42cm – vertical-.

Cada participant podrà presentar com a màxim 2 obres.

Els treballs poden ser realitzats en qualsevol tècnica ( pintura, fotografia, collage, etc) i es poden realitzar amb la tinta que es vulgui (quadricromia). L’original ha d’estar realitzat a 300 ppp en mode CMYK , en vesió PDF.

3.- Documentació i mode d’entrega

L’Obra i documentació s’enviarà per correu electrònic a la secretària de l’Escola d’Arts Plàstiques de Torelló, a l’adreça info.eap@ajtorello.cat.

L’argument del missatge ha de ser: CONCURS CARTELLS FM2021.

L’obra s’ha d’adjuntar en format JPG, a 72ppp.

S’ha d’adjuntar una còpia del document d’identitat i el número de telèfon.

Si es presenta més d’una obra, poden incloure’s en el mateix correu electrònic.

4.- Selecció

La comissió de valoració de les obres estarà formada per professorat de l’Escola d’Arts Plàstiques de Torelló, la Regidoria de Cultura i la persona guanyadora del premi de l’any anterior, segons els criteris següents:

– Originalitat de la idea.

– Qualitat estètica de la proposta.

– Adequació de la difusió de la Festa Major de Torelló.

La comissió de valoració sel.leccionarà tres obres finalistes, que publicarà al compte d’instagram @escartto el dia 15 de juny. La proposta que hagi rebut més likes el dia 21 de juny a les 16h serà la guanyadora del concurs.

5.- Gestió concurs i obligacions de la persona seleccionada

La secretària de l’Escola d’Arts Plàstiques de Torelló, que no participarà en la valoració de les obres i veredicte, vetllarà per mantenir l’anonimat de l’autoria de les obres participants al concurs.

L’obra guanyadora quedarà en propietat de l’Ajuntament de Torelló i es reserva el dret de reproduir-la on es cregui oportú.

Totes les obres que es presentin s’exposaran al web de l’Escola d’Arts Plàstiques de Torelló a partir del 21 de juny.
Perquè es pugui fer efectiu el premi la persona guanyadora haurà de complir les següents obligacions:

– Preparar els materials (cartell i llibret) per portar a impremta .

– Rebre personalment el premi que s’atorgarà el dia del pregó de la Festa Major.

6.- Dotació econòmica

Es donarà un únic premi de 500€.

7.- Acceptació i interpretació de les bases

La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

L’Escola d’Arts Plàstiques es reserva el dret de resoldre imprevistos.

Comparteix a: